INGVILD RUGLAND ATLE ANDERSSON

Budsjettsprekk i Forsvaret førte til at all seilingsaktivitet i Marinen opphørte umiddelbart mandag. 137 millioner kroner skulle spares. Nå står Hæren og Luftforsvaret for tur.

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som har bommet på sine omstillingsplaner. 1200 av 6500 stillinger i FLO var planlagt fjernet i løpet av 2004, men dette arbeidet har ikke gått som planlagt.

— Vi trodde vi hadde kontroll, men vi har ikke klart å håndtere dette fullt ut, sier brigader og pressesjef Geir Anda i Forsvaret.

Nedbemanningen har gått langt tregere enn planlagt, og utgiftene har vært større enn antatt.

— Har dere ikke planlagt godt nok?

— Nei, det kan du si. Det har gått senere enn planlagt. Samtidig som vi ønsker at dette skal skje raskere, har Arbeidstilsynet kritisert oss fordi det har skjedd for fort, sier Anda.

Også Hæren og Luftforsvaret må altså kutte i sine budsjetter. De slipper litt billigere unna enn Marinens 137 millioner, men også her vil det merkes, uten at Anda vil konkretisere det. Hæren og Luftforsvaret jobber nå med å definere hvor det kan kuttes.

Hvorfor Marinen fikk det tøffeste kuttet, et kutt som av Haakonsverns ledelse kalles for dramatisk, vil ikke Anda svare konkret på.

— Det har skjedd ut fra hva vi mener Sjøforsvaret skal bære av de totale kostnadene. De har selv definert tiltakene, sier han.

Det er flere måneder siden Forsvaret skjønte at det gikk mot budsjettsprekk. Likevel defineres det strakstiltak.

— Dette er en erkjennelse av at man ikke når budsjettene. Da må tiltakene gjøres med en gang, ikke i november, sier Anda.

Sjefen for marinebasen ved Haakonsvern, Åsmund Andersen, mener det er synd for Haakonsvern at seilingen må opphøre frem til jul, men vil ikke skylde på andre for at Marinen må svi.

— Nå gjelder det å finne en løsning for Forsvaret, men det er synd at vi er kommet hit. Vi skal jo ikke drive og ligge til kai, sier Andersen.