Politiet har trappet opp satsingen på fotobokser. Det merkes. Første halvår i fjor ble det skrevet ut 3442 forelegg på strekninger med Automatisk trafikkontroll (ATK) i Hordaland. I samme periode i år er 7506 personer blitt blitset i for stor fart, melder Aftenposten.

— Vi har ikke fått så mange nye fotobokser. Årsaken til at flere blir tatt er fordi vi har fått noen digitale kamera som er enklere å bruke. Det gjør at de er i drift over lengre tid enn de analoge, forklarer Arne Kleiveland i Statens vegvesen, som er ansvarlig for drift av fotobokser i Hordaland.

Pr. i dag er det 28 fotobokser i fylket. I tillegg har Bømlafjordtunnelen ATK, men disse driftes av et annet distrikt. Statens vegvesen har 6-8 kamera som de flytter rundt i de forskjellig fotoboksene. På den måten skal det være uforutsigbart hvor kameraene står og hvor lenge de blir i samme boks.

Fotoboksene kommer

Vi bilister kan vente oss flere bøter hvis vi bryter fartsgrensen i fremtiden. Fire veistrekninger kan få fotobokser bare i løpet av neste år. Til høsten skal Statens vegvesen vurdere om de skal sette opp ATK på disse strekningene:

n Fra Storeklubben til Juvik på Askøy

n Området fra Nordås til Steinsvik

n E39 over Vallaheiene

n Området fra Fyllingsdalen til Bjørgeveien

— Vi vet at hastigheten går ned på strekninger som har ATK. Ikke bare akkurat der fotoboksene står, men langs hele strekningen som skiltes går farten ned, sier Kleiveland.

Han viser til en SINTEF-rapport som viser at flere fotobokser gir færre ulykker.

— Fotobokser er effektive og derfor anser politikerne det som et rimelig middel for å få ned ulykkestallet. Automater er mer effektive enn andre hindringer i veien, sier Kleiveland.

Vil måle snittfart

Hvis du er en av dem som kjører for fort men bremser ned når du nærmer deg fotoboksen, kan storebror snart banke deg for dette også. Nord for Lillehammer tester Statens vegvesen ut et nytt utstyr som gjør det mulig å finne snittfarten mellom to bokser. Trafikkseksjonen ved Hordaland politidistrikt følger prøveprosjektet med stor interesse.

— Dette er en mulighet som de nye digitale fotoboksene gir oss. Vi vil evaluere resultatene når forsøkene er over, men metoden er helt klart interessant for oss, sier Jan Gunnar Bøe, leder for trafikkseksjonen hos politiet.

Resultatene fra det såkalte «nullvisjonsprosjektet» på Lillehammer skal være klare rett over sommeren.

Flest bøter i Hordaland

1. januar 2005 åpnet politiet en ny sentral på Hustad i Møre og Romsdal, som skal analysere fotografier fra landets fotobokser. Sentralen gjør nå jobben for ni politidistrikt i Norge. Opprettelsen er et ledd i å øke kapasiteten på saksbehandlingen for fartsovertredelser hos politiet, og fører til at den automatiske kontrollen kan intensiveres. Dermed øker sjansen for å få bot hvis du kjører for fort.

— Vi får om lag ett nytt digitalt kamera i året. Disse er mindre ressurskrevende å betjene enn de analoge, og bildene kommer automatisk inn på pc-en til Vegvesenet, forklarer Kleiveland.

Hordaland er det distriktet som skriver desidert flest ATK-forelegg i landet. I Oslo ble det skrevet over 4000 forelegg første halvår i år, som er 46 prosent færre enn i Hordaland. I Sogn og Fjordane fikk kun 800 blitsen i fleisen i samme periode, mens 860 bilister på Sunnmøre fikk giro i posten.

TAUS KONTROLL: Hordaland er det distriktet som skriver desidert flest ATK-forelegg i landet. Første halvår i år ble det utferdiget 7506 forelegg på strekninger med Automatisk trafikkontroll (ATK). Bildet: Løvstakktunnellen.<p/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND