Økningen i antall klager går frem av Tilstandsrapporten for utdanningssektoren i Hordaland som nå foreligger. Rapporten viser og at skolene i fylket jobber godt med å utvikle kvaliteten.

Kjenner rettighetene

— Folk kjenner til at deres barn har rett til å gå på nærmeste skole. Det er nok en medvirkende grunn til at flere klager, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, ass. utdanningsdirektør Alf Pedersen og konsulent Eva Bendiksen i samtale med Bergens Tidende.

Det er særlig i Bergen foreldre klager. Kommunen har satset mye på å fylle opp klassene. For å slippe etablering av nye klasser, er grensene justert og barn flyttet over til naboskolen. Mange foreldre har reagert på dette, ikke minst når søsken må gå på ulike skoler.

Også når det gjelder skoleskyss har antall klagesaker økt. Særlig har det vært uenighet om trafikkfaren, men og avstand og målemetoder. Utdanningskontoret peker på at det er vanskelig for kommunene å vurdere hva som er farlig skolevei.

Bedre kvalitet

— Kvalitetsutviklingen i skolen er inne i gode spor. Alle kommuner arbeider med kvaliteten i skolen. Både grunnskolene og de videregående skole er inne i en aktiv utviklingsperiode. Flere enn tidligere deltar i utviklingsarbeid, opplyser Kjellbjørg Lunde, Alf Pedersen og Eva Bendiksen.

De registrerer et veldig engasjement for tiden. Skolen fornyes ut fra lokale behov. Samtidig sikres bredden og det tenkes langsiktig. Kommunene prøver å samordne etterutdanning og behovet for utvikling. Hordaland er oppdelt i regioner. Utdanningskontoret på at det i fremtiden særlig skal bli interessant å følge arbeidet i Hardanger/Voss.

Når det gjelder datasatsingen i skolen, tenkes det for tiden mindre på utstyr og investering og mer på hvordan den nye teknikken kan brukes pedagogisk. Det haster med å bygge ut bredbånd og gode driftsløsninger.