Fra 2006 til 2009 er det blitt færre jordmødre, hjelpe — og barnepleiere ved fødeseksjonen ved Kvinneklinikken. I sum har antall stillinger her blitt kuttet med ti prosent.

Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes mener likevel at bemanningen er faglig forsvarlig.

  • Reduksjonen av årsverk som vi har gjennomført, kom som et resultat av en analyse av aktivitet og bemanning, påpeker hun.

- Redusert risiko

Garnes mener at Kvinneklinikken har redusert risikoen når det kommer flere fødsler på samme tid.

  • Det er nå fire leger til stedet frem til 22, og tre etter. Den fjerde legen kan tilkalles raskt, sier hun.

Fødeavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus har en bemanning på grensen til hva som er faglig forsvarlig, slo Helsetilsynet fast i en tilsynsrapport omtalt av Stavanger Aftenblad i forrige uke.

  • Man må ikke rasjonalisere så mye at det blir et problem for pasientsikkerheten. Nå oppfordrer vi sykehuset til å gå inn og se på bemanningssituasjonen, sier fylkeslege i Rogaland, Pål Iden.

Fylkeslege Helga Arianson i Hordaland peker på at det ikke er lovfestet et visst antall ansatte.

— Det finnes ikke en bemanningsnorm. Det man må se på er om det er nok personell i forhold til de oppgavene som skal løses, sier Arianson.

Det har ikke vært gjennomført overordnet tilsyn ved fødeavdelingen ved KK siden 2004.

Melder om nedskjæringer

I januar i år foretok Jordmorforeningen en rundspørring blant sine tillitsvalgte, der de spurte om blant annet bemanningssituasjonen i de ulike foretakene.

— Vi fikk tilbakemelding om at det var foretatt nedskjæringer eller var planlagt nedskjæringer i de fleste foretakene, deriblant Stavanger Universitetssykehus og Helse Bergen, sier leder i Jordmorforeningen, Marit Heiberg.