815.562 passasjerer fløy med Norwegian i desember i fjor, en vekst på 25 prosent fra året før. Trafikkveksten for hele året ble 2 prosent.

Imidlertid faller yielden (inntekter per passasjer per fløyet kilometer) med 17 prosent fra desember 2008 til desember 2009.

Årsaken er ifølge en pressemelding fra Norwegian «bortfall av drivstofftillegg, endringer i ruteporteføljen og innfasing av nye fly med høyere kapasitet og lavere enhetskostnad».

Kabinfaktoren lå på 76 prosent i desember, opp 2 prosentpoeng fra samme måned i fjor.

Bare litt over seks av ti Norwegian-fly var i rute i desember, mot over åtte av ti for hele fjoråret. Dårlig vær er av forklaringene på forsinkelsene.