– Selv om omfanget fortsatt er lite, har økningen de siste månedene vært veldig tydelig, sier Jane Mounteney og Liv Flesland ved Bergensklinikkene.

GHB har tidligere blitt kalt «partydop» og ofte knyttet til ungdomsmiljøer. Men forskerne sier at det virker som om hovedtyngden av brukere er over 18 år, gjerne tidlig i 20-årene. Dessuten kommer mange fra risikomiljøer og har erfaring med andre tunge stoffer.

– En nasjonal studie i fjor viste at under én prosent i aldersgruppen 15–20 år hadde brukt GHB. Likevel er utviklingen urovekkende, sier forskerne.

Les også: Minst 30 brukere av GHB i Os

«Pimper GHB» på perm

Flere av informantene de benytter seg av, forteller at GHB både er langt lettere å få tak i, og brukes mer enn før. En informant beskriver utviklingen slik:

«GHB – det er full alarm, altså. Vi snakker ikke bare om byen, men og om alle bydeler, ungdomsmiljøer, etablerte rusmiljøer, tunge narkomane som egentlig har gått på heroin – de pimper GHB på permisjoner».

Les også: Populær metode

BT har tidligere skrevet at GHB er et populært rusmiddel blant fanger som er på permisjon. I motsetning til heroin og andre tunge rusmidler, går GHB fort ut av kroppen og blir dermed vanskeligere å oppdage ved urinprøve.

I tillegg bygger forskerne på følgende fakta:

  • Tolletaten har hatt økning i både antall og mengde beslag av GHB og det lignende stoffet GBL.
  • Bergen fengsel har gjort flere GHB-beslag enn tidligere.
  • Nettsteder som brukes til å diskutere rusbruk viser økende antall treff på GHB. Også RUStelefonen har fått flere henvendelser om stoffet.«Mongo-vann»

De er bekymret for at mange av dem som bruker GHB vil ta overdoser.

– GHB er kjent for å ha veldig uforutsigbar styrke. Det produseres på ymse vis, og kvaliteten varierer sterkt. Det gjør at faren for overdose er større enn ved andre stoffer, sier Flesland.

GHB drikkes gjerne av bruskorker, og er både fargeløs og luktfri. I miljøet brukes slanguttrykk som «vann», «goble» eller «mongo-vann».

– Det ufarliggjør stoffet, og det er lett å ta en ekstra kork av det. Dermed kommer man fort over grensen til overdose, sier Flesland.

Finnes ikke motgift

Ambulansetjenesten registrerte 23 overdoser der GHB var brukt de tre første månedene i år. Registreringen er ny av året. Daglig leder for AMK i Bergen, Mar­tin Horn, bekrefter likevel at de har opplevd en økning antall GHB-over­do­ser.

– Vårt generelle inntrykk er at det er veldig alvorlige tilstander. Det finnes ingen motgift, så vår oppgave blir bare å prøve å holde liv i dem. Når vi har forsikret oss om at luftveiene, pusten og sirkulasjonen er i orden, kjører vi dem til sykehuset der de får videre behandling, sier Horn.