Byrådet bevilget tidligere i år 2 millioner kroner til formålet, men pengene strakk ikke til.

— På grunn av den store interessen denne ordningen fikk, har byrådet tidligere økt rammene fra 2 til 4 millioner kroner, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

Målet med ordningen er å bedre byluften. Pengene som nå er bevilget vil bli gitt som tilskudd til folk som allerede står på søkerlisten. Det åpnes ikke for nye søknader i denne omgang.

Totalt meldte mer enn 1000 personer sin interesse for ordningen da den ble lansert.

RUNE SÆVIG