Totalt er økningen i antall søkere mindre enn økningen i ungdomskullet. Grunnen til at det likevel ikke blir vanskeligere å få en plass på fylkets videregående skoler, er blant annet «trolig økning i tallet på friskoler», skriver inntakskontoret i Hordaland fylkeskommune i en pressemelding.

En annen forklaring på at 668 flere elever får tilbud om plass sammenliknet med i fjor, er en generell økning i antall plasser som følge av skolereformen Kunnskapsløftet, som trer i kraft kommende skoleår.

Tallet på eldre søkere (over 20) går tilbake. Av de 672 uten tilbud er 518 fra bergensregionen.

Fritt skolevalg ble innført i fjor. Da viste det seg raskt at mange søkere ønsket seg til sentrumsskolene. Dermed ble karakterkravet for plass på disse skolene mye høyere enn ved skolene i bydelene.

Årets opptak viser at sentrumsskolene fortsatt står sterkt, men at det også er bydelsskoler som er like populære og vanskelig å få plass på.