91 pasienter klaget i fjor på at rettene deres ikke ble ivaretatt. Det er omtrent like mange som i 2005. Men flere klagere fikk medhold: I fjor var andelen 27 prosent, mens tallet har ligget rundt 20 prosent de tre foregående årene.

De fleste klagene gjaldt reisekostnader, sykehjemsplass og nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skriver Helsetilsynet i Hordaland i en pressemelding.

Tilsynet slår fast at i en del kommuner er det for få sykehjemsplasser, og at terskelen for å få fast plass er blitt høyere. I fjor omgjorde eller opphevet Helsetilsynet mer enn en tredel av de kommunale vedtakene som gjaldt sykehjemstilbud. Helsetilsynet mener det er grunn til å tro at flere sykehjemspasienter må dele rom med andre oftere og i lengre tid enn det de får informasjon om.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på pasientklagene er seks uker.