-Det er stadig flere unge som kontakter oss og er ensomme forteller Frivillighetskoordinator Rita Hjellestad ved Røde Kors i Bergen.

— På tide å flytte fokus

Hjellestead formidler kontakt med Røde Kors sine frivillige besøksvenner i Bergen.

Røde Kors sin besøkstjeneste i Bergen synes det er på høyt tid å flytte litt av fokuset over fra eldre til unge mennesker.

«Ensomhet har ingen alder»

Rita Hjellestad, Røde Kors

Enormt store krav til unge

Hjellestad tror økningen i antall henvendelser fra unge blant annet skyldes kravene som stilles til dem.

-Det stilles enormt store krav til unge mennesker i dag og det er blitt større forskjeller på dem som klarer seg og ikke klarer seg, sier hun.

Mange unge beklager at de tar kontakt fordi de tror at de ikke er i Røde Kors sin målgruppe. Der tar de feil.

Per i dag har besøkstjenesten i Bergen over hundre koblinger mellom ensomme og frivillige. Det står vanligvis 10–20 stykker på venteliste.

Ensom etter påkjørsel

  • Det er veldig ensomt fordi livet er ikke lenger er sikkert, men preget av usikkerhet forteller «Noah» (36).

Hans egentlig navn er Liu Zheng. Han kom fra Beijing til Bergen for å studere hovedfag i biokjemi i 1998.

I januar 2000 ble han påkjørt ev en bil. Siden det har han vært 100 prosent ervervsufør og 70 prosent medisinsk invalid.

Nå «Noah» fått en besøksvenn i Jørgen Johansen Rørstad (26) fra Røde Kors i Bergen.

- Hjelper alle ensomme

-Det er litt viktig for Røde Kors å få frem at vi i besøkstjenesten hjelper alle som er ensom. Det trenger ikke nødvendigvis å være gamle folk. Vi hjelper alle som er ensom sier Jørgen Johansen Rørstad.

Han oppfodrer andre til å ofre litt av fritiden sin på noe som trenger det.

BESØK SKIFTER FOKUS: -Jeg kan ikke bare tenke på problemene mine. Da blir det håpløst, sier Liu Zheng (36). FOTO: Alice Bratshaug
GIR TRYGGHET: Besøkene fra Jørgen Johansen Rørstad (26) i Røde Kors gir «Noah» en bedre hverdag