Målet om full barnehagedekning i 2005 blir dermed enda vanskeligere å oppnå.

— Trøkket må økes ytterligere, sier barnehagebyråd Ruth Grung (Ap).

I går var de første tallene etter det nye samordnete opptaket klart. Prognosene tilsa 3000 søkere, derav 500 til storebarnsplasser.

Fasit var totalt 4623 søkere. Av disse har 556 søkere allerede plass i en barnehage, men ønsker å stå på venteliste til høyere prioriterte barnehager.

Overraskende

Hele 1772 av søknadene dreier seg om barn over tre år - og storparten av disse har ikke barnehageplass i dag. Særlig denne delen av søkermassen overrasker barnehagebyråden.

— Hvorfor ble søkertallene så mye høyere enn dere ventet?

— Når prisen på barnehagene går ned, er det flere som ønsker barnehageplass. Dessuten har det vært mer fokus på det positive ved barnehagene. Dette kan ha lokket nye familier til å se på tilbudet, sier Grung og legger til:

— Vi finner det positivt at så mange ønsker barnehageplass. Det viser at satsingen på barnehageutbygging var riktig.

Fra 1. november i år koordinerer kommunen opptaket for alle barnehager som mottar kommunal støtte. I praksis vil det si størsteparten av barnehager i Bergen - både kommunale og private.

Vanskelig mål

Med flere søkere må det bygges flere barnehager hvis målet om full dekning skal nås. Selv om barnehagebyråden har satt full fart fremover, går det seinere enn antatt å få ferdigstilt nok barnehager.

Innen utgangen av 2003 skulle det stått ferdig 12 barnehager. Siste statusrapport lover sju barnehager ferdig innen utløpet av neste år. De øvrige er forsinket av naboprotester og mangel på ferdig regulerte tomter.

— Nå må vi være enda mer kreative når det gjelder å finne nye barnehagetomter, sier Grung som også ser frem til et seminar med oppvekstkomiteen der temaet blir alternative driftsformer.

Alternative driftsformer handler blant annet om å øke tallet på barn og voksne i eksisterende barnehageavdelinger. En løsning bystyrets flertall bestemt har motsatt seg.

— Mener du de høye søkertallene taler for å prøve dette likevel?

— Ja, det gjør jeg, sier Grung til BT.