Det er dobbelt så mange som i 1999, viser tall fra Sosial— og helsedirektoratet.

Norske drikkevaner fører til kraftig økning i sykehusinnleggelser for både kvinner og menn. I fjor drakk nordmenn 6,46 liter ren alkohol, som er en økning på 22 prosent siden 1996.

- Prisen avgjør

— Både tilgang og pris har stor betydning. Flere skjenkesteder og bedre inntekter gjør at man kan drikke mer alkohol uten at man bruker større del av inntekten, sier Marianne Virtanen, rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet.

Fylla får også skylden for mer langvarige, snikende sykdommer. Data fra Norsk pasientregister viser at sykehusinnleggelser med alkoholrelatert leversykdom økte med 85 prosent for menn fra 1999 til 2005.

400 dør årlig

Ifølge Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) vil alkoholforbruket fortsette å øke fordi nye generasjoner drikker mer. Som BT skrev i går, er det helgefylla, og ikke hverdagsvinen som dominerer.

— Vi vet at nordmenn drikker mest når de er i 20-årene, og at konsumet er stigende. Samtidig må vi huske at Norge likevel ligger lavt i forhold til andre europeiske land, sier Virtanen.

Årlig dør 400 nordmenn av alkoholrelaterte skader.