I sommer ble reformen evaluert, og det var langt mellom godordene.

Smakløs, fargeløs, seig og uappetittlig var blant karakteristikkene som ble middagsmaten fra Gullstølen Kjøkken og Bergen Matforsyning til del.

Siden 2004 har tallet på matbestillinger fra hjemmeboende eldre sunket med ti prosent. Til gjengjeld ble det servert seks prosent flere kommunale eldremiddager på dagsentre og kafeteriaer samme tidsrom.

Økning til eldresentrene

— Det er litt vanskelig å forklare. Vi har heller ikke fått noen tilbakemeldinger som gir svar. Vi søker i vår egen statistikk for å se om vi finner noen forklaringer på utviklingen, sier kommunaldirektør Finn Strand.

Det leveres i dag bare halvparten så mye middagsmat til hjemmeboende som det ble forespeilet i forkant av kjøkkenreformen. En teori er at det var foretatt en dobbelttelling av brukere, hvor eldre som bor hjemme, men spiser på eldresentre og dagsentre, var registrert som kunder av hjemmeleveransen.

— Det er en hypotese, men jeg vet ikke om det stemmer. Leveransene til institusjonene er stabil. Det har derfor vært en betydelig økning til eldresentrene og liknende. Vi må bare konstatere at slik er det, sier Strand.

Fjordland vinner frem

Det er hjemmesykepleien i de ulike bydelene som videreformidler matbestillingene fra hjemmeboende eldre. Fra hjemmesykepleien får BT bekreftet at det er delte meninger om den kommunale middagsmaten. Noen av dem som takker nei til kommunal kokekunst, har pårørende som tar en økt på kjøkkenet. Andre plukker med seg en vakuumpakket erstatning fra nærmeste kjøledisk: Ferdigmiddagene fra Fjordland er hyppig nevnt når BT spør hva de eldre spiser. I Arna bydel kommer nesten all middagsmat til hjemmeboende eldre fra Fjordland.

Ferdigmatprodusenten Fjordland solgte i fjor ti millioner pakker med middag, og venter en vekst på mellom 20 og 30 prosent i år. Markedssjef Hanne Jeglein bekrefter at de eldre er en av de viktigste målgruppene for bedriften. Og markedsføringen settes inn lokalt.