Mens åtte personer druknet i Hordaland frem til slutten av september i fjor, har 11 personer druknet hittil i år.

Økningen står i kontrast til tallene på landsbasis, der det har vært en nedgang i antall drukninger i samme periode. Bare Nordland har flere drukninger enn Hordaland i år.

Båtulykker

To personer har omkommet etter at de falt over bord fra båt, to ved kantring av båt, og én ved båthavari.

På landsbasis er også ulykker i forbindelse med båt en av de vanligste drukningsårsakene. Antallet båtulykker er imidlertid redusert kraftig fra 2005 til 2006 dersom en ser på landet som helhet.

Kommunikasjonsrådgiver Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp tror det skyldes at folk er blitt mer oppmerksomme på farene ved båtlivet.

— Hvis du ser på landet som helhet, og samtidig tenker på at det har vært en kjempevarm september med mer båttrafikk enn vanlig, så vil jeg antyde at folk begynner å bli veldig flinke til å oppføre seg i båt. Den bevisstheten det er rundt drukning nå, medfører at folk skjerper seg og tenker på dette, sier Christiansen.

Han understreker at arbeidet med å forebygge drukning fortsetter selv om tallene går nedover på landsbasis.

Vil helst ha null

— Ville gjerne hatt null drukninger, men realismen sier at det ikke går. Vi vil arbeide med å komme så lavt som mulig. Så lenge det er en eneste drukning, vil vi fortsette å gjøre oppmerksom på hvordan ulykkene kan forebygges, sier Christiansen.

Både på landsbasis og i Hordaland er det flest menn som omkommer i drukningsulykker. Av de 11 som har druknet i Hordaland i år, er ni menn. 72 av de 82 som har druknet i Norge hittil i år er menn.

I Sogn og Fjordane har det vært to drukninger hittil i år, en mindre enn i samme periode i fjor.

ULYKKE: Politiet sleper i land båten til de to mennene som druknet i Granvinsfjorden 22. september.
Arne Hofseth