Tidligere har 95 sjåfører i Oslo Taxi og Norgestaxi blitt anmeldt av kommunen i tilsvarende saker. Totalt skal sjåførene urettmessig ha mottatt rundt 7 millioner kroner.

Kommunen har denne gang mistanke om bedrageri for til sammen 200.000 kroner fra seks sjåfører i Taxi 2 for årene 2004-2006.