Dette er noe av bakgrunnen for at Trygg Trafikk nå krever lovpålagt bruk av sykkelhjelm og knallhard bøtelegging av manglende lysbruk.

I dag er lysbruk påbudt når forholdene tilsier det, mens sykkelhjelm er frivillig.

— Det er ofte alvorlige skader i disse ulykkene. Vi ønsker at myndighetene går frem på samme måte som da bilbeltet ble påbudt ved lov i 1975, sier direktør Leiv Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

Det ble gitt fire års sanksjonsfrihet slik at politiet først begynte å ilegge gebyr i 1979. Ellevset ser for seg at myndighetene og organisasjonene fortsetter arbeidet med å øke den frivillige hjelmbruken. Når loven har trådt i kraft, skal syklistene kunne bli straffet med forelegg.

Sykkelens rolle

— Erfaringen fra bilbeltepåbudet forteller oss at hjelmbruken vil øke kraftig hvis vi ilegger forelegg. Dette er nødvendig, for det ser ut som om den frivillige bruken har stagnert. Særlig gjelder dette blant ungdom og voksne, sier Ellevset.

Ellevset mener også at politiet bør bøtelegge syklister uten lys langt oftere.

— Her er jo loven klar, påpeker han.

Trygg Trafikkdirektøren mener at strengere lover og reaksjoner er helt nødvendig, særlig fordi trafikkbildet og sykkelens rolle har forandret seg mye de siste tiårene.

— Sykkelens plass i trafikken er blitt helt annerledes, uten at lovverket har fanget dette opp. Dagens sykler har flere gir og går langt fortere enn tidligere. Det er dessuten langt flere syklister, særlig i byene. Samlet fører dette til langt flere alvorlige ulykker, påpeker Ellevset.