Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Hordaland hadde i 2006 16 dødsulykker på veiene, mot ti året før. Det er en økning på seksti prosent. I Sogn og Fjordane steg antall dødsulykker i trafikken fra seks til åtte.

Én per 50

Det viser seg at det er langt flere dødsfall per ulykke i Sogn og Fjordane enn i Hordaland. Totalt var det i fjor 792 ulykker med personskade i Hordaland, mens det i Sogn var 169 tilsvarende ulykker på veiene.

Det betyr at det i Hordaland i gjennomsnitt var en dødsulykke for hver 50. ulykke med personskade.

I Sogn og Fjordane var det én omkommet per 21. ulykke med personskade.

På landsbasis var det ti prosent flere dødsulykker i 2006 enn det var året før, melder SSB. 244 personer mistet livet i trafikken her til lands i fjor. Antall ulykker med personskade gikk imidlertid tilbake fra 8078 til 7829.

Tilbake

I Hordaland var det gledelig nok færre skadde etter trafikkulykker. Mens det i 2005 var 1187 skadde, ble dette redusert til 1133 i fjor.

I Sogn og Fjordane økte antall skadde fra 210 til 232, viser tallene fra SSB.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det er om lag 2500 personer som ble registrert med ukjent skadegrad i politirapportene i 2006. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer.