— Fra litteraturen kjenner jeg til at en overdose Cipramil alene har ført til dødsfall, sier førsteamanuensis Brita Teige ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo.

Cipramil tilhører den medikamenttypen som gjerne går under navnet lykkepiller. På generelt grunnlag sier Brita Teige at de fleste doser av en størrelse som det kan være snakk om i denne saken kan være dødelig under uheldige omstendigheter.

— Hvis hjelpen kommer for sent, og det tar lang tid før personen blir funnet, kan overdosen være dødelig. Det er også slik at ikke alle tåler like mye, sier Brita Teige.