— Det er skremmende og uhyggelig, og vi finner ingen naturlig grunn til dette. Det er derimot helt klart at det har vært en stor økning i branner i år, både dødsbranner og andre branner, sier Roald Stigum Olsen, kommunikasjonssjef for Tryg Forsikring og henviser til tall fra DSB.

De viser at det så langt i år er omkommet 43 personer i branner i Norge mot 40 personer i hele fjor.

— Vi vet ikke hvorfor, men det kan jo henge sammen med at vi sløver mer med brannsikkerheten. Dette er i alle fall mot det som skal være en naturlig utvikling i et moderne samfunn, og ganske brutalt, sier Olsen.

Eldre med høy risiko

Anders Leonhard Blakseth, leder for forebyggingsenheten hos DSB forteller at to tredjedeler av de som dør i brann, er i det de beskriver som risikogruppen.

— Over en tredjedel av dem som omkommer i brann er over 70 år gamle. Dødshyppigheten i boligbranner for denne aldersgruppen er høyere enn hos resten av befolkningen. Jo eldre man blir, jo høyere risiko har man. Man har også høyere risiko dersom man er bevegelseshemmet, har psykiske lidelser eller er arbeidsinnvandrer, forteller han.

Derfor etterlyser de flere tiltak rettet mot personer i risikogruppene som blant annet sprinkling av alle omsorgsboliger.

Så langt i år har 30 av de omkomne vært personer som er i risikogruppen.

Spesielt lave tall i 2012

- Hva er årsaken til at det er flere omkomne så langt år enn i hele fjor?

— I fjor var det et rekordlavt antall omkomne. Også i 2011 var tallene lave. Det kan dessverre se ut for at vi er tilbake på det nivået vi har hatt de siste 10–15 årene. Det har ligget på rundt 60 personer i året i denne perioden, sier Blakseth.