Liv Berit Tessem

— Etter flere år med nedgang i dødsulykkene, ser det ut som det er en tendens til at ulykkestallene øker igjen, sier Kari Sandberg, direktør i Trygg Trafikk. Det er hennes første høst som hele Norges vokter av etikk og oppførsel på to og fire hjul i trafikken.

Skift dekk nå

Hun oppfordrer alle bileiere til å sjekke dekkene eller allerede skifte til vinterdekk for å møte våte, glatte høstveier. - Demp farten, det er lettere å miste kontrollen over bilen på våte eller isete veier.

De nye trafikktallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 16 mennesker mistet livet i ulykker på veien i september, mens 985 ble skadet. Gjennomsnittstallene for september måned i perioden 1997 til 2006 var 26 drepte og 977 skadede.

I fjor mistet 156 mennesker livet i trafikkulykker i de ni første månedene av året.

De foreløpige tallene ved utgangen av september i år viser at til sammen 8128 personer er blitt skadet i trafikken hittil i år.

Vogntogulykker

Foreløpige tall for de tre første kvartalene i år viser 187 ulykker der vogntog var innblandet. I disse ulykkene omkom 38 personer, mens 224 personer kom til skade. Tilsvarende tall for samme periode i fjor viste 193 ulykker, 293 skadede og 27 drepte.

— Det er for tidlig å tolke trafikkstatistikken. Vi vet at høstmørket er farlig for alle som ferdes på og ved veien, sier Sandberg.

— Tallene forteller oss at det er viktig å drive holdningsskapende arbeid blant ungdom. Vi vet at kampanjen «Sei i frå» i Sogn og Fjordane har vært svært vellykket. Det viser seg at jentene reagerer sterkere mot fart og grisekjøring enn guttene, og guttene hører på jentene når de protesterer. Med kampanjen «Ikke tøft å være død» når vi ungdom i videregående skole over hele landet, sier hun.

Aftenposten/Bergens Tidende