JOHN LINDEBOTTEN

Sentrale bergenspolitikere har allerede slått det fast: busstakstene forblir uendret i 2005. Og forslaget til budsjett for Bergen kommune sier ikke noe annet.

Det er premiepenger fra staten som gjør at busstakstene neste år blir som i år. I forslaget til budsjett står det rett ut at man har lagt inn 30 millioner kroner fra staten i såkalte «incentivmidler» for 2005.

Det kan synes optimistisk med tanke på at tildelingen for 2004 ikke var større enn 17 millioner. Et beløp som riktignok vokste til 23,4 millioner etter en ekstrabevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni.

Men den politiske ledelsen i Bergen kommune regner med at byen vil ha gjort seg fortjent til en ekstra påskjønnelse. Passasjertallet på bussene gikk nemlig opp 1. halvår, og det virker mer og mer sannsynlig at bystyret gir endelig grønt lys for å starte arbeidene med bybanen i 2005. Sistnevnte tiltak har en høy stjerne hos samferdselsminister Torild Skogsholm.

Oftere fra Oasen og Åsane

Hva kan så Gaia Trafikk tenke seg å bruke noen ekstra kroner på?

— Det første vi ville gjøre, var å bedre busstilbudet fra Fyllingsdalen og Åsane, ved å satse på fem minutters avganger etter samme mønster som fra Nesttun, sier administrerende direktør Idar Sylta i Gaia Buss til Bergens Tidende.

Sammen med fortsatt takstfrys burde dette legge grunnlaget for ytterligere vekst i passasjertallet. I forslaget til budsjett har byrådet i Bergen selv formulert et mål - 10 prosent økning i kollektivtreisende i perioden 2005-2008.

Veiene forfaller

Ser det lovende ut for kollektivtrafikken, så er situasjonen desto verre for den delen av veinettet i Bergen som kommunen har ansvaret for. At det er fortvilende, innrømmes åpent av dem som er satt til å gjøre jobben.

— Vi har to millioner kroner til å vedlikeholde veiene for i 2004. Vi trenger over 9 millioner kroner i året bare for å sikre at tilstanden på veiene ikke blir verre enn den allerede er, sier ingeniør Johnny Danielsen ved veiseksjonen i Bergen kommune.

En av de mange veiene som sårt trenger litt stell, er Kvamsvegen i Arna. Veibanen er sprukket over lange strekninger. Grøftene er ikke holdt ved like, og med regnværet vi har hatt de siste dagene, strømmer vannet inn i veibanen og vasker med seg sand og løsmasser.

Gjenbruksasfalt

— Vi la på litt gjenbruksasfalt i 1994. Det er asfalt som freses opp fra veibanen der dekket skal fornyes. Men etter det vi har hørt nå, er Kvamsvegen på vei tilbake til naturen igjen, sier Johnny Danielsen.

I forslaget til budsjett for 2005 anslås det årlige behovet for vedlikehold til 11 millioner kroner. Og det er bare for å holde stillingen. Etterslepet anslås til 45 millioner kroner, og det øker, slås det fast.

For perioden 2005 til 2008 foreslås det 6 millioner årlig til dekkefornying.

TILBAKE TIL NATUREN: Slik ser det ut over flere strekninger på Kvamsvegen i Arna. Regnværet vi har hatt de siste dagene, bidrar bare til å forsterke forfallet.<br/>Foto: EIVIND NATVIG