På landsbasis økte antall henviste saker med seks prosent i de seks første månedene i år i forhold til samme periode i fjor.

Litt opp hvert år

I Hordaland har tallene økt litt for hvert år i tre år på rad.

— Det er interessant å se denne økningen. Jeg tror den kommer av at ordningen er mer forankret i politiets systemer, slik at de bruker den mer aktivt. I tillegg håper jeg at konfliktrådet er blitt mer kjent ute blant folk, sier leder i konfliktrådet i Hordaland Terje Chr. Myklebost.

Han kan ikke ut fra sine tall si noe om hvorvidt det er blitt mer kriminalitet eller høyere konfliktnivå blant folk.

272 saker ble henvist til konfliktrådet i Hordaland i årets seks første måneder. Det er 53 flere enn i samme tidsrom i fjor.

Sakene faller inn i fire hovedkategorier. Om lag 25 prosent av sakene gjelder vold og/eller trusler, 20 prosent er tyverisaker, 25 prosent av sakene gjelder skadeverk, mens 30 prosent er andre typer saker.

Frivillighet

I de sakene som resulterte i at partene møtte til megling i Hordaland ble de inngått avtaler mellom partene i 95 prosent av tilfellene.

— Ordningen vår er basert på at begge parter må samtykke til å møte til megling. Når de først kommer dit, med en nøytral tredjepart til stede, så tror jeg at det personlige møtet oppleves veldig sterkt og kraftfullt. Det lages avtaler som begge parter ønsker å oppfylle, og som det er oppnåelig for dem å oppfylle, sier Myklebust.

Han legger til at det særlig for skadelidte eller ofre i sakene har mye å si at avtalene blir fulgt opp.