Mens et stort skybrudd ser ut til å ta seg av brannen i Masfjorden på naturens vis, er situasjonen langt mer uoversiktlig i Arna.

— Det brenner i gress og skog på Liafjellet, ved Jonahåla skytefelt. Dette er samme området som det brant i tidligere i år. Brannvesenet leter nå etter en vei for å komme seg opp dit det brenner, forteller operasjonsleder Sven Johannessen ved Hordaland politidistrikt.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over situasjonen.

Samtidig kommer det trolig snart inn et skybrudd nordfra som muligens kan hjelpe brannvesenet med å få bukt med flammene.