I sesongen 2007-2008 ble det solgt piggdekkoblater for 27,4 millioner kroner. Inntektene fra piggdekkavgiften er nær 5 millioner kroner lavere enn sesongen før. Sist sesong var det grovt regnet solgt rundt 4000 færre måneds— og sesongoblat sammenlignet med sesongen før.

1575 fikk gebyr

Men selv om det er blitt færre som betaler avgiften, så har flere måttet punge ut med 750 kroner i gebyr. Det er summen du må ut med dersom du blir tatt for å kjøre uten oblat.

Forrige vintersesong fikk 1575 bilister gebyr for å ha kjørt med piggdekk uten godkjent oblat. Det er 235 flere enn sesongen før.

Det er Bergen Parkering som står for organiseringen av piggdekkavgiften i Bergen.

Direktør i Bergen Parkering, Bjørg Hatlem, mener at en ikke kan slå fast at flere dropper å betale piggdekkavgift på bakgrunn av at antall gebyr har økt.

— Økningen er ikke veldig stor, påpeker Hatlem.

Hun understreker at Bergen Parkerings muligheter for å utøve kontroll er begrenset til biler som står parkert.

— Våre parkeringsvakter opererer i et ganske begrenset geografisk område av Bergen. Vi har heller ikke anledning til å stanse biler for å kontrollere om de har betalt avgiften. Det er det politiet og Statens vegvesen som har lov til, sier Hatlem.

«Trygt» med pigg i fart

Men politioverbetjent Jan Gunnar Bøe ved trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, sier at piggdekkontroll ikke blir prioritert av dem. I fjor skrev ikke politiet ut et eneste gebyr for manglende piggdekkoblat.

— Vi har ikke ressurser til det. Vår hovedoppgave er å sørge for trafikksikkerheten, påpeker Bøe.

Han påpeker også at det store flertallet av bilistene i Bergen faktisk kjører piggfritt.

I praksis betyr det at de som velger å droppe piggdekkavgiften går fri, så lenge de ikke kjører inn til de sentrumsnære områdene av byen. I tillegg må de faktisk parkere for å bli tatt.

Piggdekkavgiften ble innført for å få flere til å kjøre piggfritt. I 2006-2007-sesongen var det også mange som valgte å benytte ordningen med pant på gamle piggdekk. For hvert piggdekk du leverte inn, betalte kommunen deg 200 kroner i pant. Totalt betalte Bergen parkering ut 6,1 millioner kroner i piggdekkpant første sesong. Sist sesong var det kun utbetalt 1,7 millioner kroner for innleverte piggdekk.

— Nedgang i antall innleverte piggdekk ser vi som naturlig i sammenheng med nedgang i salg av sesongkort. Da piggdekkavgiften ble innført, valgte mange å gå over til å kjøre piggfritt, sier Hatlem.

Synspunkter? Si din mening her.

Bjørn Erik Larsen