Den gode nyheten fra bystyret mandag kveld: Taksten økes ikke.

I tillegg ligger det an til en utvidelse av både bybanen og Ringvei Vest. Bystyret bestemte nemlig mandag at byrådet må legge frem to finansieringsplaner:

  • Forlengelse av bybanen fra Nesttun til Lagunen.
  • Finansiering av strekningen Sandeidet-Liavatnet på Ringvei Vest.

Begge disse planene skal gjøres innenfor rammene av Bergensprogrammet, og finansieres gjennom bompenger.

Dermed er det klart at byrådet må utrede kostnader både for en forlengelse av bybanen og den planlagte Ringvei Vest. Begge disse prosjektene skal være en del av Bergensprogrammet og med finansiering gjennom bompengeordningen og statstilskudd.

Hva dette vil koste, vil ikke byråd Lisbeth Iversen spekulere i.

— Dette er ikke så enkelt, men vi skal selvfølgelig legge frem en sak om dette, sier Iversen.

Noen tidsplan vil hun heller ikke komme med. Hvor mange nye bomstasjoner som skal settes opp, vil Lisbeth Iversen komme tilbake til over nyttår.

Bilistene i Bergen kan imidlertid konstatere at bystyret helt enstemmig gikk inn for å ikke øke bompengetakstene. Imidlertid skal rabattordningene vurderes. Det kan gjøre bompengeordningen dyrere for alle de som kjører mer enn det månedlige taket på 60 passeringer i måneden.

Les mer om bompengene i BT tirsdag!