Tollerne i Bergen kontrollerte mer enn 20 prosent flere personer i første halvdel av 2009, sammenlignet med samme periode året før.

Dette gjenspeiler seg antall beslag i tollstatistikken for første halvår, som ble offentliggjort onsdag.

— Det har litt med ressurstilgangen å gjøre. Vi har ikke fått flere stillinger, men vi har hatt en del folk på opplæring som begynner å komme inn i systemet. Dermed har vi klart å fylle noen hull, sier Åge Skår, tolloverinspektør ved Bergen regiontollsted.

Store enkeltbeslag

Bergen regiontollsted beslagla 680 gram heroin første halvår i år, mot bare ett gram i samme periode i fjor. Den dramatiske økningen skyldes to store enkeltbeslag.

Den største fangsten fikk tollerne i februar, da en 26 år gammel rumener ble tatt med 583 gram heroin skjult i kroppen. Mannen innrømmet overfor tollerne at han hadde svelget 50 pakker heroin.

I mars ble en polsk 32-åring tatt med ca. 100 gram heroin, også denne gangen skjult i kroppens hulrom. Dette beslaget ble gjort på Skolten, der mannens oppførsel vekket tollernes mistanke da gikk av båten fra Hirtshals.

De to store beslagene kom ikke som følge av tips, men etter det Tollvesenet kaller godt gammeldags tollerarbeid.

— Begge de to innvendige beslagene er gjort på grunn av dyktige tjenestefolk som gjør en god jobb. De viser at det hjelper å jobbe målbevisst, sier Skår.

Valutasmugling

Tollstatistikken viser også en vesentlig økning i avdekkede forsøk på valutasmugling. For Tollregion Vest øker valutabeslagene fra i underkant av 250.000 kroner i første halvår i 2008, til nesten 1,5 millioner i 2009.

Dette skyldes hovedsakelig et stort valutabeslag i Stavanger, der en mann ble tatt med 946.000 kroner i kontanter i bagasjen. I Bergen ble det beslaglagt litt mindre valuta i år enn i fjor, 200.000 i første halvdel av 2008 mot drøyt 240.000 i 2008.

Grensen for utførsel av kontanter er 25.000 kroner, har du mer enn dette skal det deklareres når du forlater landet.

— Her syndes det mye. Beslagene dekker hele spekteret, fra smugling som skyldes ren uvitenhet til uførsel av penger man kan anta stammer fra straffbare handlinger, sier Skår.

Stabilt

Ser man bort fra de store enkeltbeslagene ligger mengdene av beslaglagte smuglervarer noenlunde stabilt i forhold til fjoråret.

— Statistikken viser ikke de helt store endringene, men vi tilstreber hele tiden å bli bedre, noe som gjenspeiles i de store enkeltbeslagene, sier Skår.

Når det gjelder smuglingen som «vanlige folk» står for, det vil si varer som alkohol, snus og sigaretter, er de beslaglagte mengdene stabile i forhold til fjoråret. Men statistikken tyder på at det er større sjanse for å bli tatt, hvis man tar sjansen på å ta med litt for mye. Antall forelegg steg til 601 første halvår i år, mot 420 i samme periode i fjor.

Beslag ved Bergen tollregionsted i første halvår 2009:

Narkotika pr. 30.06.08 pr. 30.06.09
Antall beslag Beslaglagt mengde Antall beslag Beslaglagt mengde
Cannabis 42 283 gram 42 190 gram
Heroin 1 1 gram 2 680 gram
Amfetamin 3 137 gram 1 31 gram
Kokain 1 9 gram 3 141 gram
Narkotiske tabletter 31 4.838 stk. 9 1.912 stk.
Khat 2 53 kg 1 21 kg
Doping pr. 30.06.08 pr. 30.06.09
Antall beslag Beslaglagt mengde Antall beslag Beslaglagt mengde
Dopingmidler 5 490 stk. 5 1.217 stk.
Alkohol pr. 30.06.08 pr. 30.06.09
Antall beslag Beslaglagt mengde Antall beslag Beslaglagt mengde
Brennevin 138 236 liter 232 302 liter
Sprit (brennevin over 60%) 2 52 liter 0 0 liter
Vin 13 249 liter 43 137 liter
Øl 30 423 liter 128 1.981 liter
Tobakksvarer pr. 30.06.08 pr. 30.06.09
Antall beslag Beslaglagt mengde Antall beslag Beslaglagt mengde
Sigaretter 299 139.918 stk. 301 113.236 stk.
Røyketobakk og snus 99 60 kg 122 73 kg
Andre varer pr. 30.06.08 pr. 30.06.09
Antall beslag Beslaglagt mengde Antall beslag Beslaglagt mengde
Kjøttvarer 4 148 kg 0 0 kg
Valuta 2 243.840 kr. 2 200.000 kr.
Verdi av ordinære varer 6 146.862 kr. 0 0 kr.
Våpen pr. 30.06.08 pr. 30.06.09
Antall beslag Beslaglagt mengde Antall beslag Beslaglagt mengde
Skytevåpen 1 1 stk. 0 0 stk.
Andre våpen 5 8 stk. 5 5 stk.
Reaksjoner pr. 30.06.08 pr. 30.06.09
Antall Antall
Antall kontrollerte 4.004 objekter 4.845 objekter
Forenklede forelegg 420 stk. 601 stk.
Anmeldelser 109 stk. 82 stk.
HEROINBESLAG: 26-åringen som ble tatt med disse 50 heroinpakkene i kroppen ble dømt til tre år og ti måneder i fengsel.
Bergen regiontollsted
KHAT: Denne kofferten var det eneste khat-beslaget i første halvdel av 2009.