I går skrev BT om hvordan og hvor man kan studere gratis i utlandet. I tillegg kommer mulighetene Universitet i Bergen (UiB) tilbyr.

— Vi tilbyr utvekslingsavtaler på opp til ett år. Avtalene er faglig sikret, og det er ofte økonomisk lønnsomt ved at studentene i de fleste tilfeller blir fritatt for skolepenger eller får dem dekket av Lånekassen, sier Jon Gunnar Simonsen i Prosjekt økt studentutveksling ved universitetet.

Han trekker spesielt frem Erasmusprogrammet og Nordplusprogrammet.

— Der får studentene et månedlig stipend på 1300-1500 kroner. Studieplassene er gratis, og i land som ikke er engelskspråklige gis det muligheter for gode språkstipend. Også i USA, Australia og flere andre land utenfor Europa tilbyr vi en rekke friplasser for våre studenter, i tillegg til alle de rabatterte plassene. Dette tilbys ikke hvis man reiser på egen hånd eller gjennom kommersielle agenter, sier han.

Universitetet oppretter nå en lang rekke nye utvekslingsavtaler utenfor Europa. Canada, Sør-Afrika, Uganda og Hongkong er eksempler på nye engelskspråklige tilbud for UiB-studenter. Samtidig fokuserer UiB på studietilbud i europeiske land som ikke er engelskspråklige, for eksempel Tyskland.

— Hvem kan benytte seg av disse tilbudene?

— Alle som har studert minst ett år, og som er studenter ved UiB, kan benytte seg av dette. Men det er enklest for dem på historisk-filosofisk-, samfunnsvitenskaplig- og matematisk-naturvitenskap-elig fakultet, sier Simonsen.

Søknadsfristen for å reise utenlands til høsten med Erasmus- og Nordplusprogrammet er 1. april.