På spørsmål fra SVs Liv Glasser svarte Johnsen at det i tillegg til bilfri dag 10. juni, kommer flere bilfrie dager i forbindelse med Cutty Sark og bilfri dag 28. september.Nils Arild Johsen sa i bystyret i går også at kommunen jobber med planer om å flytte anlegget som behandler kloakkslam i Rådalen. Et oppslag i BT søndag om en nabo som er sterkt plaget av lukten fra anlegget fikk Ragnhild Hedemann til å spørre om kommunen vil vurdere å kjøpe naboene ut, men det kunne ikke Johnsen love.