I 2009 ble 55 små barn plassert i krisehjem, såkalte beredskapshjem, i bergensområdet. Det er det høyeste tallet siden ordningen med beredskapshjem ble opprettet i 1988. Men behovet er enda større.

— Det er et høyt tall, men vi har likevel for få plasser. Vi må ofte si nei når barnevernstjenesten ringer og ber om et beredskapshjem, sier Mildred Hjelmås, avdelingsleder for akuttsenter for barn, avdeling beredskapshjem i Bufetat. Når det er fullt må Bufetat plassere barn i andre tiltak, for eksempel Bergen akuttsenter for barn på Breimyra.

Færre institusjoner, flere fosterhjem

En målsetning nasjonalt er å plassere flere barn i familier og færre barn i institusjon.

— De fleste barn har bedre av å komme i en fosterfamilie enn i en institusjon, det gjelder spesielt for de minste barna. I en familie kan de få en trygg base med få og stabile omsorgspersoner, sier Hjelmås.

Ti nye krisehjem

I dag finnes 23 beredskapshjem i bergensområdet. I løpet av 2010 skal Bufetat Region Vest rekruttere ti nye beredskapshjem i Bergensområdet.

— Til nå har vi ikke hatt problemer med å rekruttere beredskapshjem, men vi har en større oppgave foran oss nå enn vi tidligere har hatt, sier Hjelmås. De siste årene har vi rekruttert i snitt ett nytt beredskapshjem i året. Vi vet at mange familier tenker lenge på å bli fosterforeldre. Det er bra for det er et stort ansvar å ta imot et fosterbarn. Nå håper vi at disse familiene tar kontakt med oss slik at vi kan gi dem mer informasjon og hjelpe dem i beslutningsprosessen.