Som BT har skrevet tidligere, planlegger helsemyndighetene i Bergen en storstilt Giardia-undersøkelse av alle to og fireåringer til høsten. Nå vurderer myndighetene å fremskynde masseundersøkelsen.

Barn kan gå lenge med smitten i seg uten tydelige symptom, og det kan dermed kan være mange smittede.

Nye utbrudd den siste tiden gjør at kommunen nå vurderer å fremskynde undersøkelsen.

— Vi har fått et par rapporter om noen enkelttilfeller i byen. Det gjør at vi kanskje må sette i gang massesjekken før vi hadde tenkt, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.

Han sier folk som er i tvil om deres barn er Giardia-smittet bør teste dem.

— Her må en ikke tro, men vite, sier Søbstad, som gir følgende råd til fastleger som er tilbakeholdne med å følge foreldrenes ønsker:

— De må tro på folk.