Tirsdag skrev han brev til foreldre som har barn ved Fjeldsdalen skole på Bønes.

— Jenten løp

— Vi har registrert flere tilfeller som bør tas på alvor, sier rektoren ved barneskolen.

For noen uker siden fortalte en jente at hun var blitt tilsnakket av to menn på Bønes.

— Hun opplyser at en bil stanset og de spurte om hun ville kom bort til dem. Jenten løp fra stedet og fortalte om det da hun kom tilbake til skolen, sier Haukom.

Elev reagerte

En episode skriver seg fra 10. oktober. Da skal en fem år gammel jente ha møtt en mann som tilbød henne godteri. Mannen skal ha sittet i en bil og rullet ned vinduet og kommet med tilbudet. Dette skal ha skjedd i Våkleivbråtet.

— I forrige uke ble vi dessuten kjent med at en elev reagerte på oppførselen til en voksen mann. Han hadde ikke bil.

— Eleven følte seg truet og ble skremt. Han fortalte om episoden som skjedde ned mot Lillehatten, sier Haukom.

Har du tips om saken? Send e-post til 2211@bt.no

- Hva tenker du om dette som rektor?

— Det må tas på alvor, men vi må heller ikke skremme de unge. Jeg synes det var riktig å varsle foreldrene om det som vi har fått kjennskap til. Det verserer dessuten en del om saken på sosiale medier, sier Haukom.

Her er brevet

Her er brevet han har sendt foreldrene:

«Det har i de siste ukene vært tre episoder på Bønes der barn har blitt tilsnakket av ukjente menn. To ganger har en bil stoppet og henvendt seg til barn og tilbudt dem snop eller spurt om de ville komme inn i bilen.

Det har også vært en sak der en person har kommet gående og blitt opplevd som truende av en elev hos oss.

Fjellsdalen skole har vært i kontakt med politiet som tar slike saker på alvor og har lovet ekstra overvåkning av området. Jeg vil presisere at det heldigvis ikke har skjedd en alvorlig hendelse, men det er selvfølgelig skremmende for de barna som har vært involvert.

Det derfor viktig å ta dette på alvor. Det er av stor betydning at dere foreldre snakker hjemme om dette, og at dere i den sammenheng ikke overdramatiserer, men forteller deres barn hva de bør gjøre dersom fremmende tar kontakt.

- Begrenset info

Vi vil også snakke om dette i klassene.»

BT har vært i kontakt med politiet i Fyllingsdalen.

— Vi er kjent med saken og har registrert dette, men det er ikke noe vi arbeider aktivt med. Vi har begrenset informasjon, sier Svein Føllesdal, politioverbetjent ved Bergen vest politistasjon.