• Vi har sett en økning i saker med målefeil siden høyesterettsdommen i 2003, sier Huseiernes Landsforbund.

Forbundets advokat Thore Eithun Helland forteller at mange saker går til forlik ettersom bransjen da fikk en norm å jobbe etter. Derfor er det ofte prisreduksjonen det forhandles om og ikke hvorvidt det er et avvik eller ikke.

— Prisavslaget står ofte i forhold til størrelsen på avviket og prisen på huset. Men det ligger ingen binding her. Hvis avviket får mer subjektive konsekvenser, kan du kreve mer, sier Eithun Helland.

Hos Forbrukerrådet er det feil og mangler på boligen som er de mest vanlige sakene. Men rådet får også henvendelser fra publikum på arealavvik.

— Vår oppfordring er at boligkjøpere alltid etterspør en tilstandsrapport for boligen, og ikke bare nøyer seg med det som står i taksten, sier underdirektør Vidar Holm i Forbrukerrådet.

— Men det er store forskjeller rundt om i landet. På Sørlandet, i Rogaland og i Trøndelag er det helt vanlig med tilstandsrapport, mens du nesten aldri får det på Østlandet eller i Hordaland.