I løpet av årets ni første måneder mottok politiet i Bergen 47 anmeldelser fra personer som mente seg voldtatt eller forsøkt voldtatt.

Det er ni flere enn i fjor på samme tid, og tilsvarer en økning på 25 prosent.

— Jeg vil ikke spekulere så mye i årsaken, men fokuset som har vært rundt slike saker i mediene, hvor politiet har presisert viktigheten av å anmelde, kan ha ført til at flere velger å anmelde, sier politiførstebetjent Carl-Petter Leganger, som er gruppeleder ved vold- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

— Samtidig er det en viss fare for at det har vært en reell økning i antallet voldtekter, legger han til.

Unge drikker mer

Leganger mener drikkemønsteret til unge kvinner har endret seg merkbart de siste ti årene, og at det gjør dem mer sårbare for overgrep.

— I veldig mange av sakene er den fornærmede en ung kvinne som har vært så beruset at hun ikke klarer å motsette seg handlingen. Det er selvfølgelig ikke forbudt å være beruset, og det innebærer heller ikke at man dermed skal kunne bli utnyttet. Men faktum er at man er mer utsatt når man er beruset, sier han.

Økningen til tross, Leganger tror det reelle antallet voldtekter er langt høyere enn det som blir anmeldt.

— Av erfaring så vet vi at antallet anmeldelser utgjør rundt halvparten av antallet personer som oppsøker Bergen legevakt for behandling etter en voldtekt. Derfor tror vi det er store mørketall, sier han.

117 oppsøkte mottak

Og så langt i år har 117 personer, hvorav fem menn, oppsøkt voldtektsmottaket ved Bergen legevakt.

Der blir voldtektsofre undersøkt av lege, i tillegg til at de får en samtale med sykepleier.

Overlege Torbjørn Hiis Bergh ved Bergen legevakt sier til bt.no at de alltid oppfordrer pasienter på mottaket om å anmelde forholdet.

— Men det er helt og holdent opp til hver enkelt om de faktisk ønsker å gjøre det, presiserer han.

9 av de 47 anmeldelsene gjelder overfallsvoldtekter. Til sammenlikning har Oslo hatt 48 slike saker hittil i år.

De fleste voldtektene i Bergen skjer innenfor husets fire vegger, ifølge politiførstebetjent Leganger.

— Det er forholdsvis få overfallsvoldtekter her i byen. Oftest skjer slike voldtekter mellom parter som har en viss kjennskap til hverandre fra før, sier han.