Ifølge Politidirektoratet har tallet på anmeldelser av utuktig omgang med barn under 10, 14 og 16 år økt med over 30 prosent de siste fire årene. Mens politiet i 2000 mottok 604 anmeldelser hadde tallet steget til 803 i fjor

— Det er vanskelig å svare på hvorfor det er slik. Jeg tror ikke det er fordi flere barn blir misbrukt nå enn tidligere, men det kan ha sammenheng med en større aksjon mot barnepornografi som vi hadde i fjor, sier politioverbetjent Harald Skjønsfjell ved avsnitt for seksualisert vold i Kripos.

- Frustrerende

Svært mange av de anmeldte seksualforbrytelsene mot mindreårige blir henlagt. De siste syv årene er det tilfellet med over halvparten av sedelighetssakene mot personer under 18 år i Hordaland politidistrikt. Overbetjenten understreker at en del av anmeldelsene blir henlagt fordi det ikke har skjedd noe straffbart. Men han mener likevel at tallet er altfor høyt.

— Altfor mange ganger slipper politiet saken uten å ha funnet ut hva som egentlig skjedde. Det er selvfølgelig både frustrerende og uheldig, sier overbetjenten.

Mangler ord

Han peker på vanskelig bevisførsel som en av årsakene til de mange henleggelsene.

— Som oftest er det ingen vitner til det som har skjedd og i mange tilfeller mangler politiet tekniske bevis. Dette kan gjøre etterforskningen svært utfordrende, sier han.

Politioverbetjent Tove Lian-Mathisen ved volds -og sedelighetsseksjonen i Hordaland politidistrikt peker på at avhør av små barn kan gjøre etterforskningen svært krevende.

— Noen av dem mangler ord for å formidle hva de har vært med på. Andre ønsker ikke å fortelle fordi de skammer seg over det som har skjedd, sier hun.

Selv om saksmengden for etterforskerne kan være stor, understreker Lian-Mathisen at alvorlige overgrepssaker alltid blir prioritert høyt.

— Da skyver vi heller på andre ting, sier hun.