For to uker siden måtte en døv mann fra Bergen vente i fire timer på ambulanse etter hjerneslag. Hans døve kone forsøkte å tilkalle hjelp via en sms til nødtelefonen for døve.

— Hun var trolig ikke klar over at heller ikke denne telefonen kan nås med en tekstmelding, sier daglig leder ved Bergen Døvesenter, Rune Anda.

Innen hjelpen kom, hadde hun prøvd både akuttvakttjenesten for tolker og den ordinære teksttelefonen for døve.

For et år siden måtte Erling Jacobsen, som også er døv, sitte hjelpeløs og se på at båten hans brant opp på Radøy.

Jacobsen hadde ingen mulighet til selv å varsle Brannvesenet. Han prøvde også å sende tekstmelding til nødnumrene. Jacobsens utvei ble til slutt å varsle venner og få dem til å kontakte politi og brannvesen. Da Brannvesenet omsider nådde frem, var båten utbent.

Da Maren Oriola fortalte om sin opplevelse på Facebook, «haglet» det inn meldinger fra folk som hadde opplevd lignende situasjoner.

— Fem av dem fortalte at de hadde opplevd alvorlige episoder fordi de ikke fikk kontakt med nødmeldingssentralen, forteller hun.