Ifølge kilder på Haukeland Universitetssykehus har mange hundre bergensere fremdeles store plager etter Giardia-epidemien. Dette er langt flere enn tidligere antatt. I første rekke sliter disse pasientene med kronisk trøtthet og kroniske mage-tarm-problemer.

Av disse blir ca 70 pasienter utredet for kronisk tretthetssyndrom.

Disse anslagene blir bekreftet av smittevernoverlege i Bergen kommune, Øystein Søbstad.

— Det store omfanget av epidemien er svært bekymringsfullt, sier Søbstad.

Tar aldri slutt

  • Epidemien ser mer og mer ut til å bli en historie som aldri tar slutt, sier han.

Søbstad understreker at man i Bergen kommune trolig aldri vil få nøyaktige opplysninger om hvor mange som ble syke etter at drikkevannet i Svartediket ble infisert av parasitten høsten 2004.

— Mange av dem som ble syke, oppsøkte aldri lege. Men anslag basert på internasjonal medisinsk litteratur viser at mer enn 5000 personer ble syke. Ekspertene regner at 10 prosent fremdeles har symptomer som skriver seg fra Giardia-infeksjonen. Jeg har også fått bekreftet at 70 av disse pasientene blir utredet for ME (kronisk tretthetssyndrom), sier Søbstad.

Smittevernlegen synes at det er beklagelig at fremtiden for så mange av Giardia-pasientene fremdeles er usikker.

Ønsker oppskrift

  • Jeg skulle gjerne sett at vi hadde oppskriften på hvordan de mange som sliter med plager, kunne blitt friske igjen Men fordi den medisinske kunnskapen om følgesykdommer av Giardia-epidemien fremdeles er begrenset, er det vanskelig å gi de som er syke riktig informasjon både om prognosene og om hvordan de skal forholde seg til sykdommen, sier han

Han mener at mer eksakt kunnskap ville lettet arbeidet både med ettervirkningene og forebygging av epidemien betydelig.

Hva synes du om kommunens håndtering av epidemien? Si din mening i feltet under!

Bergens Tidende