Fylkesstyret har ennå ikke falt ned på noe standpunkt, men velger trolig suspensjon fremfor eksklusjon. Da får de suspenderte seg en tenkepause, men har mulighet til å vende tilbake for fullt, dersom de ønsker det.

Uholdbar situasjon

Roen syntes å ha senket seg over Bergen Frp etter at sentralstyret for tre uker siden forsøkte å legge lokk på saken som gjelder den ekskluderte Terje Sørensens innflytelse i partiet. Men i ly av julens fredfylte budskap har flere sentrale medlemmer i bergenspartiet forberedt nye runder i saken.

I forrige uke fikk både sentralstyrets medlemmer og fylkesstyrets leder, Jan Koløy, brev fra bystyremedlem Atle Raa. Raa kritiserer i brevet sentralstyret for ikke å ha grepet inn i forhold til det han kaller en uholdbar situasjon i Bergen Frp.

I brevet beskriver Raa i detalj den tiltakende innflytelsen ekskludert partisekretær Terje Sørensen har skaffet seg i partiet i de ti årene som har gått siden han ble ekskludert.

Raa står ikke alene. Etter det BT kjenner til, har Raa under hånden hentet støtte fra stortingsrepresentant Arne Sortevik og gruppeleder i bystyret, Liv Røssland. Også fylkesleder Jan Koløy har de siste to ukene vært forberedt på at fylkesstyret måtte ta fatt i saken.

Tror ikke Blommedal

Før helgen behandlet arbeidsutvalget i fylkesstyret anmodningen fra Raa. Koløy er innstilt på en rask behandling.

— Vi forbereder en sak til fylkesstyret 20. januar. Da vil de dette gjelder få anledning til å uttale seg. Deretter tar vi stilling til hva vi skal gjøre.

Koløy gjør det klart at Fremskrittspartiet ikke kan akseptere at et ekskludert medlem benyttes til å skaffe seg innflytelse i Frp. Han sier at han ikke tror på Arvid Blommedal når han til BT uttalte at han ikke hadde hatt kontakt med Sørensen.

— Jeg tror på det BT har fått frem om kontakten mellom Blommedal og Sørensen, sier Koløy.

Fylkeslederen fester derimot begrenset lit til det BT har skrevet om kontakten mellom Sørensen og stortingsrepresentantene fra Hordaland. Han tror heller ikke på det Sørensen selv har uttalt til BT og BA om hvilken praktisk og politisk hjelp han har gitt stortingsrepresentantene Karin Woldseth og Arne Sortevik, samt gruppeleder Liv Røssland.

Begrenset aksjon

I fylkesstyret, der Arne Sortevik er politisk nestleder, satser man på en begrenset aksjon. Blommedal skal tas. Det samme skal hans nærmeste medhjelpere, deriblant bystyremedlem Arnulf Svanevik.

Dersom sentralstyret i siste omgang suspenderer et knippe av Sørensens samarbeidspartnere, med Arvid Blommedal i spissen, må bystyrelisten suppleres. Normalt vil det skje ved at de som har plassene bak, rykker en plass frem. For i suspensjonsperioden kan du ikke inneha tillitsverv i partiet.

Blommedal har annenplassen på listen og Svanevik fjerdeplassen. Men flere av Blommedals nærmeste medhjelpere har plasser høyt opp på listen, så det kan ende med mange nye folk på partiets bystyreliste.

For Blommedal vil en suspensjon bety takk og farvel til bypolitikken etter kommunevalget. Frem til valget beholder han sine kommunale verv, men får ikke være med i bystyregruppen til Frp. Koløy mener alt ikke er helsvart om det ender med suspensjon.

— Både Arne Sortevik, Karin Woldseth og Liv Røssland har vært suspenderte, men har vendt tilbake til partiet i fremtredende tillitsverv.

Arvid Blommedal ønsker ikke å kommentere saken.

MÅ TROLIG TA EN PAUSE: Flere medlemmer i Bergen Frp vil ha Arvid Blommedal ekskludert, men suspensjon kan like gjerne bli utfallet når fylkesstyret har behandlet saken.<p/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK