Årsaken er at Byrådet ikke har tatt med penger til driften av den nye Bønes menighet og Bønes kirkegård i sitt budsjettforslag. Dersom ikke Bystyret bevilger disse pengene, må Kirkelig Fellesråd hente dem fra andre kirkelige formål i Bergen.

I sin budsjettkommentar til Kirkelig Fellesråd varsler kirkeverge Gunnar Wik nye tiltak og omprioriteringer på kirkebudsjettet dersom ikke pengene til Bønes dukker opp. Han nevner ikke hvilke kirker det kan dreie seg om. Men blant mulige tiltak er stengning av enkelte kirker for begravelser, stenge kirkene for konserter og andre formål på hverdager, full stengning av Åsane gamle kirke, nedbemanning på kirkegårdene og andre nedskjæringer i kirkene og menighetene.

Lovpålagt forpliktelse

— Driften av Bønes menighet er en lovpålagt forpliktelse som vi må og skal følge opp. Vi håper selvsagt at Bystyret gir oss midler til i det minste å drive kirken og menigheten på et minimumsnivå. Hvis ikke, må vi skaffe disse pengene ved omprioriteringer på eget budsjett. Og da vil det gå ut over andre formål på kirkesektoren. Bønes kirke er nå blitt en soknekirke, og skal uansett være i drift. Derfor kan det om nødvendig bli aktuelt å bruke midlene til Åsane gamle kirke, som ikke er en soknekirke, for å få gjennomført lovpålagte oppgaver på Bønes, sier kirkeverge Gunnar Wik til Bergens Tidende.

Mangler tre millioner

Wik understreker at det foreløpig ikke er gjort noen prioriteringer av hvilke kirker må helt eller delvis kan bli stengt neste år.

— Dette er en sak vil må komme tilbake til ut på nyåret, dersom det blir nødvendig, legger han til.

I sitt budsjettforslag har Wik lagt inn 1,3 millioner kroner til driften av Bønes kirke og menighet. I hovedsak dreier dette seg om penger til prestekontor og ansatte. I øyeblikket er det et gap på tre millioner kroner mellom kirkevergens budsjett og Byrådets forslag til kirkebudsjett. Foruten Bønes menighet, har ikke Byrådet ført opp midler til driften av den helt nye Bønes kirkegård, møtegodtgjørelse for menighetsrådene og refusjon for moms på tjenester.

Minimumsløsning

Tidligere denne uken vedtok Kirkelig Fellesråd å be Bystyret skaffe disse tre millionene. Uansett ber man Bystyret om en minimumsløsning med 320.000 kroner til driften av kirkegården og 500.000 kroner til drift av Bønes kirke.

— Det er mulig å drive kirken med reduserte stillingshjemler. Men 500.000 kroner er et absolutt minimum. Samtidig er vi opptatt av at den nye menigheten på Bønes skal ha de samme vilkårene som de andre kirkene i Bergen, sier Wik.