• Det virket ikke som de passet godt nok på. Det må være noe galt med rutinene.

Dette er konklusjonen til flere pårørende som har hatt en av sine nærmeste som pasient på Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Lørdag ble en mann funnet omkommet på Austneset på Krokeide i Fana. Sannsynligvis er den omkomne den 41 år gamle Torleif Løyning som forsvant fra Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland universitetssykehus for knappe tre uker siden.

Lignende hendelser

Bare i går formiddag henvendte tre lesere seg, uavhengig av hverandre, til BT for å fortelle om hendelser hvor de føler at forvirrete pasienter ble utsatt for omsorgssvikt på Haukeland sykehus.

n Aina Wenche Marhaug tok hånd en forvirret og forkommen pasient som kom gående gjennom Marken i sykehusklær.

— Det var en ung gutt. Han var skallet på hodet og hadde flere operasjonssår. Jeg og kollegene i forretningen jeg jobbet i, tok hånd om ham. Jeg kontaktet politiet og Haukeland sykehus. En ambulanse kom og kjørte ham tilbake til Haukeland, forteller Marhaug i dag, mer enn ti år senere.

n I 1995 var Ragnas Teels datter pasient på Nevrokirurgisk avdeling. Datteren var svært forvirret etter en alvorlig rideulykke.

— Flere ganger i løpet av den måneden hun var pasient, forsvant hun fra avdelingen. Den alvorligste episoden var da hun ble stoppet i resepsjonen på vei ut. Jeg ba om vakt til henne flere ganger. Men jeg følte at personalet ikke tok meg alvorlig, sier Teel.

Holdt forsvinning skjult

n Jan Aksel Olsen opplevde at hans mor forsvant fra Nevrokirurgisk avdeling to ganger etter en operasjon i juni 1998.

— Første gang ble hun funnet igjen klokken to om natten, seks timer etter forsvinningen. Sykehuset forsøkte å holde forsvinningen skjult for oss. Først da vi fant en bussbillett i mors veske, kom hendelsen for en dag. To uker senere, ble mor borte igjen. Denne gang ble hun funnet igjen i en hage i Mathopen, seks og en halv time etter hun sist ble sett på sykehuset.

— Da hadde hun alarm på seg. Men hun ble borte likevel. Vi ba selvsagt også om vakt til henne, men vi ble ikke hørt, sier Olsen.

Familien koblet pasientombudet inn i saken.

— Vi følte vi møtte liten forståelse. Vi ble fortalt at vi måtte ta hensyn til at avdelingen hadde knapp økonomi og begrenset bemanning. Derfor hadde de ikke råd til å ha en som bare passet på mor, sier Olsen.

- Gode nok rutiner

Administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes sier det er trist og beklagelig at forvirrete pasienter forsvinner fra sykehuset.

— Vi har gjennomgått alle våre rutiner etter hendelsen da Torleif Løyning forsvant fra Nevrokirurgisk avdeling i juni. Konklusjonen er at de generelle rutinene er gode nok.

— Haukeland universitetssykehus er et åpent sykehus hvor pasientene skal få bevege seg rundt omkring som de vil. I tilfeller hvor vi merker at pasientene er forvirret, vil de få ekstra tilsyn etter individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle, sier Bogsnes

— Det er viktig å være oppmerksom på at det i enkelte tilfeller er vanskelig å vurdere hvorvidt en pasient trenger ekstra ettersyn på avdelingen. Men dersom en medisinsk vurdering gjort av legen som behandler pasienten tilsier det, skal det være rutine at det tilkalles ekstrahjelp som kan ta hånd om pasienten spesielt.

— Kan det være at terskelen for å få ekstratilsyn er satt for høyt fordi ressurssituasjonen på sykehuset er vanskelig?

— Nei, krever den medisinske vurderingen at pasienten må passes ekstra godt på, skal rutinen være at det settes inn ekstrahjelp. Økonomiske hensyn skal ikke legges til grunn.

Overvåkingsstue

Fungerende avdelingsoverlege Paal-Henning Pedersen ved Nevrokirurgisk avdeling sier til BT at det foregår kontinuerlig medisinsk vurdering av hvorvidt pasienter behøver ekstra tilsyn.

Han opplyser at avdelingen daglig har pasienter som er så syke at de behøver kontinuerlig tilsyn.

— På avdelingen har vi også en overvåkingsstue. Omtåkete og forvirrete pasienter blir lagt der og konstant overvåket.

— Likevel skjer det fra tid til annen at forvirrete pasienter forsvinner fra avdelingen fordi de legger ut på vandring. Det er beklagelig at slikt skjer. Men til nå har vi vurdert rutinene som tilfredsstillende

— Vi synes selvsagt det er dypt tragisk dersom det viser seg at en av våre pasienter er omkommet etter en forsvinning, presiserer avdelingsoverlegen.

Pedersen opplyser at det kan være aktuelt å vurdere rutinene på nytt på bakgrunn av den tragiske forsvinningen i juni.

<b>TOK HÅND OM PASIENT:</b> Aina Wenche Marhaug hjalp en gang en forvirret pasient til Haukeland sykehus. - Det var en ung mann som gikk i sykehusklær. Han var skallet, var sydd på kryss og tvers i hodet og svært forkommen, forteller Marhaug.<p/>