I 2004 valgte 531 personer å oppsøke prestekontorene i Bjørgvin for å levere inn sine utmeldingsskjemaer fra Den norske kirke. Dette er over 25 prosent flere enn i 2003, viser den rykende ferske statistikken over kirkelivet i Bjørgvin i fjor.

Lederen av kirkefagseksjonen ved Bjørgvin bispedømmekontor, Tore Skjæveland, sier til Bergens Tidende at det neppe ligger noen Kvarme-effekt blant utmeldingene.

Ingen Kvarme-effekt

— Vi har ikke fått inn rapporter fra presteskapet som tyder på at det ligger noen organisert aksjon bak økningen i utmeldingene fra Kirken. Eventuelle reaksjoner på utnevningen av Ole Chr. Kvarme som biskop i Oslo i vår landsdel kommer for sent til å bli fanget opp på 2004-statistikken. Derfor har vi ingen entydig forklaring på hvorfor flere nå melder seg ut, legger Skjæveland til.

Statistikken preges ellers av en solid fremgang for konfirmantarbeidet i bispedømmet. Hele 80 prosent av det aktuelle årskullet velger nå å konfirmere seg kirkelig i Bjørgvin bispedømme. I alt 6238 14-åringer fulgte Kirkens konfirmantopplegg siste år. Det er seks prosents vekst.

Oppsiktsvekkende i Bergen

Økningen er mest oppsiktsvekkende i Bergen sentrum. I Bergen domkirke menighet har konfirmasjonsprosenten økt fra 29 til 78 prosent av ungdomskullet under årets konfirmasjon.

— Dette kommer etter en veldig bevisst satsing på konfirmasjonsarbeidet i Bergen sentrum. Men også i prostier som Åsane, Fana, Midthordland og Vesthordland har menighetene satset på å fange opp konfirmantene. Rent generelt har dessuten barneåret i Bjørgvin bispedømme i 2003 og 2004 ført til en helt ny bevissthet rundt Kirkens barne- og ungdomsarbeid i hele bispedømmet, legger Skjæveland til.

Færre gifter seg i kirken

Den nye stormenigheten som ble etablert i Bergen sentrum er en stor suksess hvis man regner den i statistikk og tall. Til tross for at det totalt sett holdes færre gudstjenester enn før, og at færre kirker er i bruk, har gudstjenestebesøket økt. Gjennomsnittlig er det nå 134 mennesker til stede på hver gudstjeneste i Bergen domkirke menighet. I Domkirken er det i snitt 230 deltakere pr. gudstjeneste. Og kirkebesøket øker fortsatt i det som i dag er blant landets største statskirkemenigheter. I bispedømmet for øvrig er det 105 deltakere pr. gudstjeneste. Kirkegjengerne la igjen 17,7 millioner kroner i offer til ulike kirkelige formål.

Kirken kan imidlertid være i ferd med å miste noe av grepet på unge par som velger å gifte seg. I Bjørgvin sa 1347 par ja til å leve sammen i gode og vonde dager siste år. Det er en nedgang på ni prosent. Derimot øker dåpsstatistikkene. 6455 dåpshandlinger i fjor er fire prosents flere enn i 2003. Dette betyr at ca. 87 prosent av alle nyfødte barn i Bjørgvin blir døpt.