• Selv ikke de få sakene det er frist på greier Bergen tingrett å håndtere. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg.

For Wangberg er det uforståelig at en mann. som er tiltalt i en svært grov narkotikasak, kan rusle ut fra tinghuset som fri mann bare fordi retten har dårlig kapasitet.

— Det må være noe alvorlig galt når retten ikke greier å få kontroll over de få sakene dette gjelder, sier Wangberg.

- Uforståelig

Saken BT skrev om i går dreier seg om en mann som har sittet i varetekt siden i oktober i fjor. 1. april ble han tiltalt. Da sier regelen at saken mot ham skal være berammet innen seks uker. Først 13. september, 18 uker for sendt, greide tingretten å finne ledig plass.

— Det er helt uforståelig. Retten må da kunne greie å flytte mindre saker, slik at de får plass til en så alvorlig sak som denne, mener Wangberg.

Han skal selv være aktor i den nevnte narkosaken, og forteller at saken ble sendt til beramming 1. april. Tilbakemeldingen kom først i mai.

— Da var nesten alle seks ukene gått. At Bergen tingrett ikke overholder fristen på seks uker har vi dessverre registrert flere ganger.

— Statsadvokatene bytter saker oss imellom for å få dem fortest mulig gjennom systemet. Da burde retten kunne gjøre det samme, sier Wangberg.

At en narkotiltalt mann nå går fri på grunn av sommel, mener Wangberg er betenkelig.

— I denne saken er det klart fare for både gjentakelse av straffbare forhold og for at bevis skal gå tapt. Det er mer en betenkelig dersom det er slik praksisen skal bli i fremtiden.

- Burde vært unngått

Wangberg ønsker ikke å kommentere kjennelsen til dommer Heinfjell, men sier generelt at regelverket tilsier at det skal svært spesielle grunner til å fravike seksukersfristen.

— Men domstolen burde lett kunne unngå å sette seg i en slik situasjon. Av det totale antallet saker Bergen tingrett behandler, utgjør frist-sakene en liten del. Da handler det om å prioritere.

Dersom dommerkollegene følger opp kjennelsen fra dommer Heinfjell, tror Wangberg det blir flere som blir sluppet løs på grunn av lang ventetid.

— Det er ikke samfunnet tjent med. Dette må det ordnes opp i, sier Wangberg.

At mindre saker må vike for de store, er det første tiltaket Wangberg tror må gjennomføres. Men heller ikke det er noen god løsning.

— Da blir de små sakene enda eldre får de blir avgjort. Det er ikke ønskelig for noen av partene. Vi er inne i en ond sirkel som politikerne bør merke seg, sier Wangberg.

KRITISK: Førstestatsadvokat Walter Wangberg mener det er betenkelig at en narkotiltalt mann nå går fri på grunn av sommel. ARKIVFOTO: KNUT STRAND