TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Ved at lærerne endrer arbeidstiden litt, skaper vi en helt ny skole. Fremtidens skole sikrer bedre kontakt mellom lærer og elev, sier rektor Reidun Grønstøl ved Hop ungdomsskole i Bergen.

Prøvekaniner Skolen er en av de 31 som har søkt om å få være med på forsøk med nye arbeidstidsordninger fra høsten av. Elevene som begynner i 8. klasse til høsten blir prøvekaniner. Deres foreldrene er alt orientert og var begeistret for det de hørte.

— Hvordan endrer dere skoledagen?

— Vi utvider skoledagen med 45 minutter fra kl. 8.45 til 15.00. Elevene får fleksitid slik at de kan være på skolen fra kl. 8 til 16. Noe av tiden de er på skolen kan de senere avspasere. Gjør de arbeid på skolen, slipper de å bære en haug tunge bøker til og fra skolen hver dag, opplyser Reidun Grøn-støl.

Teamarbeid Lærerne skal arbeide i team og samarbeide mer om oppleggene for klassene på et trinn. De binder fire timer av sin ubundne tid sammen med elevene. Dermed styrkes mulighetene til kontakt lærer - elev.

Hop ungdomsskole kaster seg fra høsten ut i en rekke forsøksopplegg. I engelsk, sidemål, tilvalgsfagene tysk og fransk og musikk skal det prøves ut en alternativ måte å vurdere på.

Musikk, kunst og håndverk og heimkunnskap er fag elevene har få timer igjennom tre år. I stedet for en time musikk i uken over tre år satser skolen heller på å samle timene over perioder på noen måneder eller et halvt år og gi elevene mer meningsfulle timer. Skolen driver med elevmekling og skal og i gang med Kreps, et opplegg for kreativ problemløsning.

— Hele personalet utvikles. Det er gøy å være rektor for tiden, sier Reidun Grønstøl.