Målinga vart gjort i samband med ei valmåling, og utvalet er på 600 personar.

— Tidlegare målingar er gjort med 1.000 respondentar, men tendensen er den same som før, seier dagleg leiar i Hardangerbrua AS, Torbjørn Wilhelmsen, til Bergens Tidende.

Av alle dei spurde er 40 prosent for brubygging, 14 prosent imot og 46 prosent av dei spurde hadde inga meining i saka.

— Dette tyder på at motstanden mot brua vert mindre. Men det høge prosenttalet for dei som ikkje har noka meining, tyder og på at spørsmålet om bygging av Hardangerbrua er mindre omstridt enn før, seier Wilhelmsen.

Spørsmålet frå Opinion AS lydde slik: Spørsmålet om bygging av Hardangerbro i Indre Hardanger diskuteres fra tid til annen. Er du for eller mot bygging av Hardangerbro, eller har du ingen mening om dette?

Ei tilsvarande måling i november 2002 synte 69 prosent for brua og 31 prosent mot av dei som hadde ei meining. Dei fullstendige tala då var 49 prosent for, 22 prosent mot og 29 prosent utan meining. I oktober 2001 var 48 prosent for Hardangerbrua, 19 prosent var mot og 33 prosent visste ikkje.

Hardangerbrua er planlagt med eit fritt spenn på 1.325 meter, og er kostnadsrekna til 1,3 milliardar kroner. Stortinget sa nei til bygging av Hardangerbrua i juni 1996, men gjekk med på å gje planane ein ny sjanse då arbeidet med Nasjonal Transportplan 2006-2015 skulle gjerast. Men i forslaget som vart framlagt i juni i år, er det ikkje funne plass til brua.

Om ho likevel får plass, er opp til Stortinget å avgjera, når Nasjonal Transportplan 2006-2015 skal vedtakast våren 2004.