– Ååå, så go’ han e. Han smiler så masse og er så fornøgd med familien sin, seier jordmor Monica Ekeli.

Den smilande guten er berre tre døgn gammal, men er allereie godt kjent heime i stova på Eidsvågneset. Før han var 24 timar gammal var han på plass heime saman med mor Monica Beate Myklebust og far Øystein Hersjedal.

No er jordmora på sitt andre besøk for å gje barselsomsorg.

– Et han? Og tisser og bæsjer? Er bæsjen gul?

Jordmora forsikrar seg om at alt er som det skal vere. Tobarnsmora er litt uroa for at vesleguten kan ha feber, men Ekeli forsikrar at han pustar jamt og fint.

– Er det for tidleg å byrje med smokk? spør Monica Beate, og fortel at den vesle guten har uavgrensa sugebehov.

– Det må du bestemme sjølv, men rådet er å vente ein månad, forklarar jordmora.

Ammerettleiing i fokus

For halvanna år sidan starta Monica Ekeli «jordmor heim»— prosjektet for å kunne gje barselkvinner eit alternativ til sjukehuset. Nybakte mødrer kan reise heim like etter fødselen, for så å få jordmor på heimebesøk inntil tre gongar på ti dagar. Ekeli tar blodprøver og vektkontroll, slik at familien slepp tilbake på sjukehuset.

– Det er eit fantastisk tilbod. Vi får spurt om alt vi treng å vite, og blir sett som foreldre på ein anna måte enn på sjukehuset. Det er først når ein kjem heim at ein oppdagar kva som kan vere vanskeleg med amming og stell, seier Monica Beate Myklebust.

Ørjan Deisz

Kroken på døra for fedre

Hittil har 150 kvinner nytta seg av tilbodet, og Ekeli ventar at etterspørselen vil auke framover. Mandag stenger nemleg barselloftet på Haukeland Hotell. Storken blir også berørt av nedskjeringane. Ordninga med familierom tek slutt, og det vert innskrenkninger for besøk på barselavdelingane.

Stenginga er ein konsekvens av sparetiltaka i Helse Bergen. Sju-åtte millioner skal sparast på drifta ved å innskrenke tilbodet til nybakte fedre.

Tidleg heimreise er dermed fars einaste moglegheit til å vere saman med mor og born etter fødselen.

Les også: Sparekniven rammar fødande

– Eg har fått mange e-postar frå kvinner som lurer på om dei kan vere med i prosjektet. Dei vil heller reise heim viss ikkje far får vere på sjukehuset, seier Monica Ekeli.

Øystein Hersjedal trur dette blir avgjerande for mange.

– Som far har ein sjølvsagt lyst til å vere saman med barnet den første tida, seier han.

Hittil arbeider Ekeli åleine på prosjektet, og klarer å følgje opp tre-fire familiar kvar dag. Etterspørselen har blitt så stor at Ekeli har måtte seie nei til fleire kvinner. No har Helse— og omsorgsdepartementet lova nye midlar til utviding av prosjektet, og Ekeli håper at ei til jordmor vil bli engasjert.

Positive erfaringar

Tilbakemeldingane frå 78 kvinner som har blitt intervjua, er svært positive.

– Dei set pris på at jordmor kjem heim. Eg gjer beskjed om at dei kan ringe når som helst, og det gjev tryggleik å ha ein person å halde seg til.

Å kome heim til yngre born, vere saman med familien og sove i eiga seng er viktige årsaker til at kvinnene droppar sjukehuset i dagane etter fødselen.

– Barselkvinner treng ro rundt seg, men med fleire kvinner på eitt rom kan det bli mykje uro, seier Ekeli.

I arbeidet møter Ekeli stort sett fleirgongsfødande, men ser også ein auke i førstegongsfødande som reiser raskt heim. Ho er positiv til at fleire nyttar seg av tilbodet, men understrekar at det ikkje egnar seg for alle.

– Det er for trygge kvinner som er friske nok og føler behov for berre å kome seg heim. Det er viktig at ein har fått etablert god nok ammeteknikk, seier Ekeli.

Partnaren må trå til

– Kan tidleg heimreise verke negativt?

– Ein er prisgitt at partnaren som er heime gjer praktiske ting, slik at mor kan prioritere kvile og amming. Far skal servere maten og ta seg av yngre barn, dette er ikkje tida for å byggje garasje, presiserer Ekeli.

Dette er eitt av hovudtemaa i samtalane når Ekeli gjer heimebesøk.

– Det er ofte kvinnene som er for ivrige og trur det er berre dei som kan rydde. Dei fleste mennene har skjønt poenget og er kjempeflinke, seier jordmora.

I Norge er det berre Haukeland og Ullevål som har prøvd «jordmor heim», men i utlandet er dette meir vanleg. Jordmor Ekeli trur meir hjelp heime etter behov, blir løysinga i framtida.

– Nokre blir engstelege av å vere på sjukehus, og dette er med å normalisere fødselen. Både England og Danmark har hatt slike modellar i mange år. I England følgjer jordmor opp nesten kvar dag i ti dagar. Det er noko å strekkje seg etter, seier Ekeli.

Kva meiner du om prosjektet? Skriv gjerne ein kommentar.