OVE ARNE OLDERKJÆR

Storkampanjen i Statens vegvesen sin region Vest — Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane - blir opna i dag med ein omfattande kontroll i påsketrafikken, kombinert med filmvising og utdeling av T-skjorter.

Nemninga «Sei ifrå!» skuldast ei grunnleggjande oppmoding til passasjerar i ungdomsbilar om å gje klar melding til sjåførar som bryt fartsgrenser eller aktsemdsreglar.

Vegvesenet i Sogn og Fjordane har drive kampanjen sidan 1993, og opplevde ein nedgang i talet på skadde og drepne trafikantar i alderen 16 - 19 år med 30 prosent dei første fem åra.

Hordaland har óg registrert ei betring i ulukkesstatistikken for ungdom etter å ha testa ut «Sei ifrå!» eit par år.

Ungdom er den mest ulukkesutsette gruppa i trafikken. Målet med kampanjen er å redusera talet på skadde og drepne ungdommar i bil. Statens vegvesen gjennomfører kampanjen i samarbeid med politi, skuleverk og andre.

Kampanjen inneheld både kontrolltiltak og informasjon. «Sei ifrå!» er også eit sentralt tiltak i samarbeidet Statens vegvesen har inngått med fotballkrinsane i regionen.