Bakgrunnen er administrasjonsminister Victor Normann si varsla kartlegging av statlege jobbar som kan desentraliserast ut frå Oslo. Det er fylkesmannen, fylkesrådmannen og KS-Sogn og Fjordane som går saman i ein idedugnad.

– Vi legg fram ein strategi som peikar på kva oppgåver vi ynskjer skal bli lagt til kompetansemiljø i regionane Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Og vi argumenterer i fellesskap for at vi er eit fylke med stabil og kunnskapsrik arbeidskraft; eit fylke som også har svært god rekruttering til nye stillingar, seier fylkesmann Oddvar Flæte til Bergens Tidende.