I Hardanger er Kvam i gang med å planleggja lokalsjukehus. Liknande planer fins og i Nordhordland.

Eit distriktsmedisinsk senter knytt til Nordhordland Legevakt i Knarvik er på trappene. På det framtidige lokalsjukehuset er det meininga at folk i Nordhordland skal koma til for dagbehandling og annan mindre komplisert sjukehusbehandling. Kommunane skal samarbeide med Haraldsplass diakonale sjukehus, som i dag er lokalsjukehus for kommunane i Nordhordland.

— Tanken er også at eit framtidig distriktspsykiatrisk senter skal knyttast til lokalsjukehuset, fortel ordførar Håkon Matre i Masfjorden.

Matre er leiar i Samarbeidsutvalet i Nordhordland, som står i spissen for planane.