I første halvår er det meldt om 43 konkursar og ni tvangsavviklingar av selskap, ein auke på ti prosent samanlikna med tala for same periode i fjor.