Både talet på innsette og tilsette vert om lag dobla når eit nybygg vert reist på nordsida av den ærverdige fengselbygninga i Sognebygda. Bygninga frå 1867 skal omdisponerast til administrative gjeremål, medan fangane skal over i nybygget med moderne celler, og får selskap av fleire.

I mange år har Vik fengsel vore nedleggingstruga framfor kvart statsbudsjett. Kommunen sitt mottrekk har vore offensiv satsing. Det er lansert framlegg om "hybelfengsel" for lavrisikofangar i ei brakke i hagen, og eit framlegg om utviding av fengselet frå 12 til 20 fangar ved å føra opp eit mellombygg på 145 kvadratmeter mellom to fløyar i den gamle bygningen. Alternativet som Dørum no har valgt, er utarbeidd i regi av Kriminalomsorgen sitt regionkontor i Bergen.

Etter besøket på Vik fengsel møter justisminister Einar Dørum målsmenn for Vik kommune og næringslivet. I kveld held han foredrag om «Kriminalforebyggande arbeid for ungdom», ungdomshuset Vikjahalli.