Storflaumen tidlegare denne veka, raserte ikkje berre vegar og hus i Flåm. Då elva roa seg, viste det seg at ein kjempestein hadde flytta seg 40–50 meter nedover Flåmselvi.

No ligg steinen trugande nær ei tunnelmunning bak Høgabru. Sklir han nokre meter til, kan kjempesteinen leggje seg framfor munninga.

Det kan ende med flodbølgje, forklarer senioringeniør Svein Arne Vågane i NVE.

– Steinen er veldig stor og vi vart overraska over å sjå at han hadde flytta seg såpass langt, seier Vågane.

På den staden steinen ligg no, er elvebotna glatt fjell. Faren er difor stor for at han fortset ferda framover mot tunnelen. Då kan steinen gjere stor skade i ei alt/allereie katastrofeprega bygd.

– Dersom steinen sperrar tunnelmunninga, vil vatnet stige raskt. Då vil truleg fyllinga under jernbanelina breste og vi får ei flodbølgje nedover dalen, seier Vågane.

NVE i samarbeid med entreprenør og Aurland kommune har i dag starta arbeidet med å fjerne han.

Eit krevjande og til dels farleg arbeid. Først må arbeidsfolk kome seg ut på steinen midt i elva og der ute jobbe med håndbor.

Sprenginga skjer i morgon, trur Vågane.